Blide Folk ble i 2022 fisjonert i to nye selskaper.

Trond-Erik Pentz Pedersen

Mob: 93 66 32 86 | trond@pentz.no